PROF. DR. MALIAH SULAIMAN

Director, Centre of Excellence for Islamic Accounting and Auditing
SALIHIN Shariah Advisory

Prof. Dr. Maliah Sulaiman adalah Pengarah Pusat Kecemerlangan Perakaunan dan Pengauditan Islam, SALIHIN Shariah Advisory. Beliau adalah ahli Jawatankuasa Penasihat Piawaian Perakaunan untuk Wakaf, Zakat dan Baitulmal, dan ahli Jawatankuasa Kewangan Islam Institut Akauntan Malaysia (MIA), dan lain-lain. Beliau merupakan mantan Dekan Kulliyyah Ekonomi dan Sains Pengurusan, UIAM. Beliau telah terlibat dalam pendidikan perakaunan lebih daripada 35 tahun. Sebelum menyertai akademik, beliau bertugas di sebuah firma akauntan awam. Beliau adalah penerima pelbagai anugerah antarabangsa yang berprestij; persekutuan JSPS (Persatuan Masyarakat Jepun untuk mempromosikan Sains), persekutuan ACU (Persatuan Universiti Komanwel), program Pertukaran Mevlana ke Turki dan terpilih sebagai 100 Wanita Paling Berpengaruh dalam Perniagaan dan Kewangan Islam pada tahun 2019 dan 2020. Prof Maliah telah menerbitkan secara meluas dalam bidang Perakaunan Islam, Perakaunan Alam Sekitar dan juga Perakaunan Pengurusan. Beliau dilantik sebagai ahli panel pakar ISO 14051, ISO 14052 dan ISO 14053 standard pada Material Flow Cost Accounting oleh International Standards Organisation yang berpusat di Geneva. Beliau juga merupakan ahli lembaga MASB (Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia) (dari 2013 hingga 2019) dan juga ahli majlis eksekutif MIA. Beliau juga seorang Akauntan Berkanun di MIA dan rakan Fellow Persatuan Akauntan Bertauliah (UK).

Upload Image...