MOHD ASRI OMAR

CEO, Hong Leong MSIG Takaful Berhad (HLMT)

Mohd Asri Omar, merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Hong Leong MSIG Takaful Berhad (HLMT) dan juga merupakan ahli Jawatankuasa Pengurusan Persatuan Takaful Malaysia (MTA) sejak 2018. Beliau memperoleh Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang (LLB) dan Sarjana Muda Syariah (LLB (S)) dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan memiliki MBA dalam Insurans & Perkhidmatan Kewangan dari Pengajian Pengurusan Siswazah Malaysia. Beliau juga mempunyai kelulusan dalam program Fellowship Institut Insurans Malaysia (MII). Sebelum memegang jawatan sebagai Ketua Pegawai Eksekutif HLMT, beliau memiliki lebih daripada 20 tahun pengalaman bekerja di industri Takaful yang memegang pelbagai posisi dalam strategi dan pengembangan perniagaan, perundangan, kesetiausahaan, Syariah, operasi, pengurusan risiko dan kepatuhan. Beliau juga merupakan sebahagian daripada pasukan yang melaksanakan penggabungan dan penyatuan perniagaan entiti Takaful Malaysia beberapa tahun yang lalu.