DR. MARJAN MUHAMMAD
Penyelidik Kanan, ISRA

Dr. Marjan Muhammad adalah Ketua Pejabat Kualiti Penyelidikan dan Penyelidik Kanan di International Shari’ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA). Dengan kualifikasinya sekarang, beliau memantau kualiti hasil penyelidikan yang dilaksanakan oleh ISRA. Beliau juga menyelaraskan latihan pengauditan dalaman ISRA. Beliau adalah Pengarah Penyelidikan di ISRA dari 2013-2017. Beliau kini merupakan ahli Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia (BNM) berkuat kuasa mulai 1 November 2019. Sebelumnya, beliau adalah ahli Jawatankuasa Syariah Maybank Islamic Berhad, SME Bank Berhad, MBSB Berhad dan RHB Islamic Berhad. Dr. Marjan telah menerbitkan pelbagai artikel dalam jurnal pengadil antarabangsa dan tempatan, menghasilkan beberapa risalah penyelidikan mengenai kewangan Islam, menulis beberapa buku, menyumbangkan laporan industri, dan membentangkan risalah dalam berbagai persidangan tempatan dan antarabangsa. Beliau adalah Editor buku teks utama ISRA termasuk Sistem Kewangan Islam: Prinsip dan Operasi (edisi ke-2), Sukuk: Prinsip & Amalan, dan Pasaran Modal Islam: Sukuk: Prinsip & Amalan. Dr Marjan adalah pengurus projek untuk kedua laporan pasaran mengenai ‘Peranan Sukuk dalam Pasaran Modal Islam’ dan ‘Pengurusan Dana Islam’ yang dibiayai oleh Jawatankuasa Tetap Kerjasama Ekonomi dan Komersial Organisasi Kerjasama Islam (COMCEC). Beliau memperoleh ijazah Sarjana Muda dalam Pengetahuan dan Warisan Terungkap Islam (Fiqh dan Usul al-Fiqh) dari UIAM dan lulus dari peringkat Sarjana dan PhD di universiti yang sama.