USTAZ MOHD NAZRI CHIK
Pengurus Besar, Perhubungan Strategik, Bank Islam Malaysia

Ustaz Mohd Nazri Chik, Juruaudit dan Penasihat Syariah Bersijil (“CSAA-AAOIFI”), mempunyai pengalaman lebih daripada 15 tahun dalam pengurusan Syariah Bank Islam. Beliau menyertai
Bank Islam pada bulan Jun 2004 sebelum keluar pada tahun 2009 untuk jawatan lain dalam cabang pelaburan kerajaan Dubai. Beliau menyertai semula Bank Islam pada bulan Januari 2011 dan bertanggungjawab untuk mengukuhkan latihan kerajaan dalam bidang bank syariah dan memudahkan penawaran Produk dan perkhidmatan patuh Syariah. Panel Kewangan Akreditasi Agensi Akreditasi, ahli Jawatankuasa Eksekutif Persatuan Penasihat Syariah Malaysia, Pelatih Cemerlang Perbankan Islam dan Institut Kewangan Malaysia, pengarah Terengganu Incorporated Sdn Bhd, ahli Baitulmal dan Jawatankuasa Pelaburan Islam Negeri Selangor Majlis Agama dan ahli Jawatankuasa Waqf dan Rahn Terengganu Majlis Agama Islam Negeri dan penasihat akademik kepada beberapa orang awam dan universiti swasta. Ustaz Mohd Nazri juga merupakan Ketua Shariah Kumpulan Pegawai BIMB Holdings Berhad dan Timbalan Pengerusi Syariah Majlis Pengawasan Amana Bank Limited (Sri Lanka). Beliau juga menyempurnakan Sijil Pengauditan Dalaman untuk Institusi Kewangan (“CIAFIN”) peperiksaan dengan perbezaan. Ustaz Mohd Nazri merupakan pemegang Ijazah Sarjana dan Ijazah Sarjana Muda dalam Syariah (Perundangan Islam) dari Universiti Malaya di mana beliau meneruskan tugasnya sebagai seorang ahli akademik.