USTAZ BURHANUDDIN LUKMAN
Penyelidik Kanan, ISRA

Burhanuddin Lukman adalah seorang penyelidik dan ketua Unit Takaful di Akademi Penyelidikan Syariah Antarabangsa untuk Kewangan Islam (ISRA). Beliau ialah ahli Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia (Bank Pusat Malaysia) sejak tahun 2013. Beliau juga adalah ahli Jawatankuasa Syariah AAOIFI untuk Malaysia. Beliau adalah ahli Lembaga Shariah Al-Rajhi Bank (Malaysia), Jawatankuasa Shariah Prudential BSN Takaful, Jawatankuasa Syariah beberapa dana pelaburan, syarikat koperasi dan hospital pakar. Sebelum menyertai ISRA, beliau adalah pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia selama 20 tahun. Latar belakang pengajian beliau adalah Syariah dan fiqh muamalat, beliau mendapat ijazah pertama dalam Syariah dari Universiti Islam Madinah di Malaysia 1993, dan Master dalam fi qh (fi kih Islam) dari Al al-Bayt Universiti Jordan pada tahun 2000. Kepakaran dan minatnya termasuk dalam bidang yang berkaitan dengan kewangan Islam, perbankan, takaful (insurans Islam), modal Islam pasaran, zakat, waqf dan tadbir urus Syariah.