SHEIKH DR. MOHAMED ELGARI
Penasihat Syariah, Saudi Arabia

Dr Mohamed Ali Elgari ialah seorang profesor ekonomi Islam dan bekas pengarah pusat penyelidikan dalam ekonomi Islam di Universiti Raja Abdul Aziz di Arab Saudi. Dr Ali Elgari adalah penasihat kepada beberapa institusi kewangan Islam di seluruh dunia dan lembaga shariah Dow Jones Indeks Islam. Beliau juga merupakan ahli akademi fi qh Islam dan pertubuhan Perakaunan & Pengauditan Islam untuk institusi kewangan Islam (AAIOFI). Dr Elgari telah menulis beberapa buku mengenai perbankan Islam. Beliau merupakan graduan kelulusan PhD dari universiti California dalam bidang ekonomi.