PROF. MADYA DR. AMIR SHAHARUDDIN
Ketua Pegawai Eksekutif, Yayasan Waqaf Malaysia

Prof. Madya Dr. Amir Shaharuddin kini merupakan Ketua Pegawai Eksekutif di Yayasan Waqaf Malaysia. Beliau juga merupakan Dekan Pusat Pengajian Siswazah dan Dekan Fakulti Ekonomi dan Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM). Associate Prof. Dr. Amir memperoleh PhD (Pengajian Arab & Islam) dari University of Exeter, United Kingdom dan Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Beliau mendapat kelulusan dengan B.A. (Kepujian) Syariah dari Universiti Al-Azhar, Kaherah, Mesir. Kini, beliau berkhidmat sebagai Pengerusi Jawatankuasa Syariah (SC) di Hong Leong MSIG Takaful dan ahli SC Hong Leong Islamic Bank. Beliau juga pernah berkhidmat sebagai ahli Jawatankuasa Syariah RHB Islamic Bank Berhad. Associate Prof. Dr. Amir telah mengarang banyak penerbitan artikel, jurnal dan juga telah membentangkan majalah akademik di persidangan antarabangsa. Selain itu, beliau adalah Felo Pelawat pertama di bawah Scholar in Residence, merupakan inisiatif bersama antara Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) dan Pusat Pengajian Islam Oxford (OCIS). Beliau juga dilantik sebagai Visiting Scholar di Urgench State University, Uzbekistan pada Januari 2020.