PROF. DR. MOHAMAD AKRAM LALDIN
Pengarah Eksekutif, ISRA

Dr Mohamad Akram kini merupakan Pengarah Eksekutif Antarabangsa Akademi Penyelidikan Syariah bagi Kewangan Islam (ISRA). Sebelum menyertai ISRA beliau merupakan Penolong Profesor di Kulliyah Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM). Dalam tempoh 2002-2004, beliau adalah Penolong Profesor Pelawat di Universiti Sharjah, Sharjah, Emiriah Arab Bersatu. Pada masa ini, beliau adalah Ahli Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia, Majlis, Ahli HSBC Amanah Global Lembaga Penasihat Syariah, Ahli Yassar Limited (Dubai) Shari’ah Lembaga Penasihat, Ahli EAB (London) Lembaga Penasihat Syariah, Pengerusi Lembaga Penasihat Islam HSBC Insurance Singapore, Penasihat Syariah ZI Penasihat Syariah Malaysia, ahli Majlis Penasihat Syariah Pasaran Islam Antarabangsa Kewangan (IIFM), Bahrain dan Lembaga lain tempatan dan antarabangsa. Di samping itu, beliau juga merupakan Ahli Lembaga Pengarah Kajian Institut Perbankan dan Kewangan Islam Antarabangsa Universiti Islam Malaysia. Dr. Akram memegang B.A. Ijazah Kepujian dalam Fekah dan Perundangan Islam dari University of Jordan, Amman, Jordan dan Ph.D. dalam Prinsip Perundangan Islam (Usul al-Fiqh) dari University of Edinburgh, Scotland, United Kingdom. Beliau telah membentangkan banyak kertas berkaitan dengan Perbankan dan Kewangan Islam dan lain-lain topik Fiqh pada kebangsaan dan peringkat antarabangsa dan telah menjalankan sesi latihan banyak particullarly pada Perbankan dan Kewangan Islam untuk sektorsektor yang berbeza sejak 1999. Beliau adalah Penasihat Syariah berdaftar bagi Sekuriti Islam dengan Suruhanjaya Sekuriti Suruhanjaya Syarikat Malaysia dan telah bertindak sebagai penasihat Syariah dalam terbitan beberapa sukuk.