PROF. DR. ENGKU RABIAH ADAWIAH ENGKU ALI
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia

Prof. Dr. Engku Rabiah Adawiah adalah Profesor di Institut Perbankan dan Kewangan Islam IIUM (IIiBF), Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM). Selain mengajar, beliau juga aktif dalam penasihatan, yang memberikannya pendedahan yang meluas mengenai praktik kewangan Islam. Beliau ditempatkan dalam pelbagai badan penasihat Syariah, seperti di Bank Negara Malaysia, Suruhanjaya Sekuriti Malaysia, Lembaga Perkhidmatan Kewangan Luar Pesisir Labuan (LOFSA) dan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. Akhir-akhir ini beliau telah mengembangkan minat terhadap aktiviti wakaf di mana beliau merupakan ahli Lembaga Pengarah AWQAF Holdings dan Khadijah International Waqf Foundation. Sejak kebelakangan ini, beliau berkhidmat sebagai ahli jawatankuasa tatatertib Majlis Peguam Malaysia. Sebagai penghargaan atas sumbangannya kepada Kewangan Islam, beliau telah dianugerahkan Sumbangan Individu Terunggul untuk Kewangan Islam pada tahun 2004 dan sekali lagi pada tahun 2014. Sebagai sarjana wanita perintis Syariah, beliau telah beberapa kali disenaraikan dalam kategori wanita berpengaruh, termasuk : 10 Wanita Terbaik dalam Kewangan Islam (2014 dan 2017) dan Wanita Paling Berpengaruh ke-3 dalam Kewangan Islam 2018 dan 2019 semasa Makan Malam Gala WOMANi yang diadakan di Kuala Lumpur dan Dubai. Baru-baru ini, beliau menduduki tempat ke-2 Wanita Paling Berpengaruh dalam Kewangan Islam 2020. Beliau memperoleh gelaran LLB (kepujian kelas pertama), LLB (Syari’ah) (kepujian kelas pertama) dan Sarjana Undang-Undang Perbandingan (MCL) dari UIAM. Pada tahun 1998, beliau dianugerahkan PhD dalam bidang undang-undang dari University of Aberdeen, United Kingdom. Beliau sudah berkahwin dan dikurniakan dengan empat orang putera, tiga anak puteri dan tiga orang cucu.