DATUK DR. MOHD DAUD BAKAR

Group Chairman, Amanie Advisors

Dr. Mohammed Burhan Arbouna adalah merupakan pakar perbankan dan kewangan Islam yang berpengalaman lebih daripada 20 tahun. Sebelum bergabung dengan Al Salam Bank-Bahrain, Dr. Mohammed adalah Ketua Syariah dan anggota Lembaga Syariah Seera Investment Bank BSC Bahrain, Ketua jabatan syariah di Kuwait Finance House Bahrain, dan bekerja sebagai penyelidik Shariah dan perunding bagi Organisasi Perakaunan dan Pengauditan bagi Institusi Kewangan Islam (AAOIFI) di Bahrain. Beliau adalah pensyarah yang dihormati di perbankan dan kewangan Islam, dan menyediakan konsultasi mengenai program orientasi dan profesional untuk beberapa institusi profesional dan pendidikan. Dr. Mohammed juga merupakan anggota jawatankuasa pengarah Kerangka Pasaran Wang Islam (IMMF), sebuah jawatankuasa yang dimulakan oleh Bank Pusat Bahrain untuk pengurusan kecairan di kalangan bank-bank Islam. Beliau mempunyai PhD Undang-Undang Perbandingan Dengan Pengkhususan Dalam Perbankan dan kewangan Islam dan Sarjana Undang-Undang Perbandingan dengan pengkhususan dalam Undang-Undang Bukti dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, dan Diploma Pendidikan Tinggi dari Islam Universiti, Madinah.