YB Datuk Dr Zulkifli Mohamad Al-Bakri

Menteri di Jabatan Perdana Menteri

 

Datuk Dr. Mohd Daud Bakar

Pengerusi Kumpulan Amanie

Sheikh Nizam Yaquby

Penasihat Syariah, Bahrain

Sheikh Dr. Mohamed Elgari

Penasihat Syariah, Saudi Arabia

Sheikh Dr Bashir Aliyu Umar

Penasihat Syariah, Central Bank of Nigeria 

 

Dr. Mohammed Burhan Arbouna

EVP, Head of Shari’a Compliance of Al Salam Bank Bahrain

 

Sheikh Esam Eshaq 

Penasihat Syariah, Bahrain

Sheikh Dr. Mohammed Abdul Rahim Sultan Al-Olama

Penasihat Syariah, UAE 

Prof. Dr. Mohd Akram Laldin

Pengarah Eksekutif, ISRA

Sheikh Dr. Abd Aziz al Qassar

Penasihat Syariah, Kuwait

Prof. Dr. Engku Rabiah Adawiah

Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)

Prof. Dr. Younes Soualhi

Penyelidik Kanan, ISRA

Dr. Ahmad Suffian Che Abdullah

Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya

Ustaz Burhanuddin Lokman 

Penyelidik Kanan, ISRA

Dr. Marjan Muhammad

Penyelidik Kanan, ISRA

Mohd Asri Bin Omar

Ketua Pegawai Eksekutif, Hong Leong MSIG Takaful

Prof. Dr. Abd Rahim Abd Rahman

Timbalan Naib Canselor, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

Dr. H. Oni Sahroni

Ahli Dewan Pengawas Syariah, Bank Syariah Indonesia

 

Syeikh Haji Zakaria Bin Othman

Ketua Pegawai Eksekutif, Lembaga Zakat Negeri Kedah

 

Ustaz Mohd Nazri Chik

Pengurus Besar, Perhubungan Strategik, Bank Islam Malaysia

Prof. Madya Dr. Amir Shaharuddin

Ketua Pegawai Eksekutif, Yayasan Waqaf

 

Prof. Dr. Maliah Sulaiman

Pengarah, Pusat Kecemerlangan Perakaunan dan Pengauditan Islam SALIHIN Shariah Advisory Sdn. Bhd

Prof. Madya Dr. Noraini Mohd Ariffin

Universiti Islam Antarabangsa Malaysia

Ustaz Munawwaruzzaman Mahmud

Ketua Jabatan Syariah, Maybank Islamic

Dr. Mohamed Hadi Abd Hamid

Ketua Jabatan Syariah, Etiqa Family & General Takaful