MUZAKARAH KEWANGAN ISLAM KLIFF 2017

Grand Ballroom, Istana Hotel Kuala Lumpur

5 Oktober 2017

0830

Pendaftaran dan Minum Pagi

0930

UCAPTAMA :

” THE GAME CHANGER” STRATEGI DAN PAKEJ PERUBAHAN BERSKALA BESAR DALAM KEWANGAN ISLAM

Tan Sri Abd Wahid Omar

Pengerusi Kumpulan, PNB

1000

SESI 1: 

PERBAHASAN FATWA-FATWA TERKINI (Bahasa Arab)

Moderator:

Datuk Dr Mohd Daud Bakar, 

Pengerusi Kumpulan, Amanie Advisors

 Panelis:

 • Sheikh Essam Ishaq – Penasihat Syariah, Bahrain

 • Sheikh Prof Dr Mohammad Abd Rahim Sultan Al-Olama – Penasihat Syariah, Dubai

 1045

 Minum Pagi

1100

SESI 2: 

FEKAH PENUKARAN TARAF INSTITUSI KEWANGAN KONVENSIONAL KEPADA INSTITUSI KEWANGAN SYARIAH

(Bahasa Malaysia)

Moderator :

Prof Dr Mohd Akram Laldin

Pengarah Eksekutif, ISRA

Panelis:

 • Prof Dr Engku Rabiah Adawiah – Institut Perbankan dan Kewangan Islam, UIAM

 • Dr Suhaimi Mohd Yusof – Pengurus Kanan, Jabatan Perbankan dan Takaful, Bank Negara Malaysia

 •  Ahmad Shuhaimi Yahya – Ketua Pegawai Syariah, Hong Leong Islamic Bank

1230

 Makan Tengahari

  0230

SESI 3: 

PENGGABUNGAN DAN PENGAMBILALIHAN (MERGER & ACQUISITION) DALAM INSTITUSI KEWANGAN DARI PERSPEKTIF SYARIAH

(Bahasa Malaysia)

Moderator:

Mohd Haris Daud

Penolong Pengurus Besar, Suruhanjaya Sekuriti Malaysia

Panelis:

 • Prof Madya Dr Aznan Hasan – Institut Perbankan dan Kewangan Islam, UIAM

 •  Madzlan Hussain – Rakan Kongsi, ZICO Law

 • Ustaz Burhanuddin Lukman – Penyelidik, ISRA

 0400

   Minum Petang

 0415

SESI 4:

SYARIAH AUDIT – TEORI DAN PELAKSANAAN

Moderator:

Prof Datuk Dr Ahmad Hidayat Buang

Dekan, Akademi Islam, Universiti Malaya

Panelis:

 • Prof Dr Abd Rahim Abd Rahman – Universiti Sains Islam Malaysia

 • Ustaz Azizi Che Seman – Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya

 •  Ustaz Nazri Chik – Ketua Pegawai Syariah, Bank Islam Malaysia

 0545

  TAMAT