MUZAKARAH KEWANGAN ISLAM KLIFF 2017

Grand Ballroom, Istana Hotel Kuala Lumpur

5 Oktober 2017

 

Khamis, 5 Oktober 2017
0830
Pendaftaran dan Minum Pagi
0930
UCAPTAMA :
” THE GAME CHANGER” STRATEGI DAN PAKEJ PERUBAHAN BERSKALA BESAR DALAM KEWANGAN ISLAM
Tan Sri Abd Wahid Omar Pengerusi Kumpulan, PNB
1000
SESI 1: 
PERBAHASAN FATWA-FATWA TERKINI (Bahasa Arab)
Moderator:
Datuk Dr Mohd Daud Bakar, 
Pengerusi Kumpulan, Amanie Advisors
 Panelis:
 •  Prof Dr Mohamed elGari Penasihat Syariah, Saudi Arabia
 • Sheikh Essam Ishaq Penasihat Syariah, Bahrain
 • Sheikh Nizam Yaquby Penasihat Syariah, Bahrain
 1045
 Minum Pagi
1100
SESI 2: 
FEKAH PENUKARAN TARAF INSTITUSI KEWANGAN KONVENSIONAL KEPADA INSTITUSI KEWANGAN SYARIAH
(Bahasa Malaysia)
Moderator :
Prof Dr Mohd Akram Laldin Pengarah Eksekutif,
ISRA
Panelis:
 • Prof Dr Engku Rabiah Adawiah, Institut Perbankan dan Kewangan Islam, UIAM
 • Dr Suhaimi Mohd Yusof Pengurus Kanan, Jabatan Perbankan dan Takaful, Bank Negara Malaysia
 •  Ahmad Shuhaimi Yahaya Ketua Pegawai Syariah, Hong Leong Islamic Bank
1230
 Makan Tengahari
  0230
SESI 3: 
PENGGABUNGAN DAN PENGAMBILALIHAN (MERGER & ACQUISITION) DALAM INSTITUSI KEWANGAN DARI PERSPEKTIF SYARIAH
(Bahasa Malaysia)
Moderator:
Dr Md Nordin Ngadimon Timbalan Pengarah Syariah,
Jabatan Pembangunandan Pasaran Islam, Suruhanjaya Sekuriti Malaysia
Panelis:
 • Prof Madya Dr Aznan Hasan Institut Perbankan dan Kewangan Islam, UIAM
 •  Dr Aida Othman Rakan Kongsi, ZICO Law
 • Ustaz Burhanuddin Lukman Penyelidik, ISRA
 0400
   Minum Petang
 0415
SESI 4:
SYARIAH AUDIT – TEORI DAN PELAKSANAAN
Moderator:
Prof Datuk Dr Ahmad Hidayat Buang Dekan,
Akademi Islam, Universiti Malaya
Panelis:
 • Prof Dr Abd Rahim Abd Rahman Universiti Sains Islam Malaysia
 • Ustaz Azizi Che Seman Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya
 •  Ustaz Nazri Chik Ketua Pegawai Syariah, Bank Islam Malaysia
 0545
  TAMAT