Datuk Dr. Mohd Daud BakarDatuk Dr. Mohd Daud Bakar

 

Pengerusi Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia dan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia

Prof. Dr. Mohamad Akram LaldinProf. Dr. Mohamad Akram Laldin

 

Executive Director, International Shariah Research Academy for Islamic Finance (ISRA)

Ustaz Abdul Ghani EndutUstaz Abdul Ghani Endut

 

Mantan Ketua Regional Pembelajaran & Pembangunan, Syariah & Governan CIMB Islamic

Dr Suhaimi Muhd YusofDr Suhaimi Muhd Yusof

 

Timbalan Pengarah,Jabatan Perbankan Islam dan Takaful Bank Negara Malaysia

Sheikh Prof. Dr. Mohamed elGariSheikh Prof. Dr. Mohamed elGari

 

Penasihat Syariah Saudi Arabia

Prof. Dr.Engku Rabiah AdawiahProf. Dr.Engku Rabiah Adawiah 

 

Ahli Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia dan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia

Sheikh Esam IshaqSheikh Esam Ishaq 

 

Pengerusi Syariah Bahrain

Mohd Hariz DaudMohd Hariz Daud 

 

Penolong Pengurus Besar Jabatan Syariah Suruhanjaya Sekuriti Malaysia

Prof. Madya Dr. Amir ShaharudinProf. Madya Dr. Amir Shaharudin 

 

Dekan, Pusat Pengajian Siswa Universiti Sains Islam Malaysia

Munawwaruzzaman MahmudMunawwaruzzaman Mahmud 

 

Ketua Jabatan Syariah Maybank Islamic

Ustaz Mohd Nazri ChikUstaz Mohd Nazri Chik 

 

Ketua Pegawai Syariah Bank Islam Malaysia Berhad

Prof.Madya Dr. Mohamed Azam Mohamed AdilProf.Madya Dr. Mohamed Azam Mohamed Adil 

 

Timbalan Ketua Pengawai Eksekutif IAIS Malaysia

Ustaz Ahmad Suhaimi YahyaUstaz Ahmad Suhaimi Yahya 

 

Ketua Pengawai Syariah Hong Leong Islamic Bank

Dr. Ahmad Suffian Che AbdullahDr. Ahmad Suffian Che Abdullah 

 

Akademi Pengajian Islam University Malaya

Ustaz Burhanuddin LokmanUstaz Burhanuddin Lokman 

 

Ahli Majlis Penasihat Syariah Bank Negara dan ISRA