Datuk Dr. Mohd Daud Bakar

Pengerusi Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia & Suruhanjaya Sekuriti Malaysia

Sheikh Esam Ishaq

Penasihat Shariah, Bahrain

Prof Dr. Engku Rabiah Adawiah

Ahli Majlis Penasihat Syariah Bank Negara dan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia

Assoc. Prof. Dr. Younes Soualhi

Pengerusi, Jawatankuasa Syariah Munic Re Retakaful

 

Ustaz Ahmad Suhaim

Ketua Pegawai Syariah Hong Leong Islamic

ust-nazriUstaz Mohd Nazri Chik

Ketua Pegawai Syariah, Bank Islam Malaysia

Azman Mohd NorProf Madya Dr. Azman Mohd Noor

Universiti Islam Antarabangsa

Prof Madya Dr Aznan Hasan

Pengerusi Jawatankuasa Syariah Maybank Islamic dan Ahli Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti Malaysia

 

Prof Dr. Mohamad Akram Laldin

Pengarah Eksekutif, International Shariah Research Academy (ISRA)

 

dr-shamsiah-mohamadDr. Shamsiah Mohamad

Senior Researcher, ISRA

 ustaz-alfisyahrinAhmad Alfisyahrin Jamilin

Pengarah Syariah Perbadanan Pelaburan & Perbankan Al Rajhi Berhad